Diorama Pădurea de liliac de la Ponoarele

Împodobind formațiunile carstice ale Podișului Mehedinți, arboretele de liliac (Syringa vulgaris) reprezintă vestigiile unor extinse cenoze, al căror pitoresc inegalabil se îmbină cu o covârșitoare importanță fitogeografică. Consistența arboretelor de la Ponoarele este atât de ridicată, încât denumirea sugestivă de ”pădure de liliac” constituie expresia nemijlocită a unei autentice realități fitocenologice.

Actualul areal al liliacului cuprinde estul Serbiei, vestul României, Bulgaria, Turcia europeană şi o regiune puţin extinsă din Asia Mică. Cu toată lipsa unor probe fitopaleontologice directe, se admite că arealul arcto-terţiar al speciei Syringa vulgaris apărute dintr-un centru genetic tropical ar fi trebuit să fie mult mai extins. O dată cu răcorirea climatului terţiar, în mod treptat arealul liliacului a fost limitat în Europa sud-estică. În timpul perioadelor glaciare, arealul acestei specii a fost împins tot mai mult spre sud, unde a supravieţuit până azi în refugiile sale balcanice, rămase în afara influenţei climatului glaciar. Originea preglaciară a cenozelor cu liliac din staţiunile balcanice rămâne dincolo de orice îndoială. Caracteristicile termice ale substratului calcaros pe care vegetează cele mai nordice populaţii de liliac spontan care se găsesc în ţara noastră pledează pentru caracterul lor relictar, poate chiar preglaciar. Condiţiile ecologice ale staţiunii de la Ponoarele, adăpostite de culmile Mehedinţilor împotriva efectelor limitative ale vânturilor reci din perioadele glaciare au putut fi favorabile supravieţuirii unor populaţii de liliac din perioadele preglaciare sau chiar de la sfârşitul terţiarului.

Pădurea de liliac de la Ponoarele, cea mai mare pădure de liliac din țară, are o suprafață de circa 20 ha și este inclusă în Geoparcul Platoul Mehedinți.

Podul natural de la Ponoarele se impune în peisaj prin structura sa masivă, constituită din calcare stratificate în bancuri de 1-2 m, cât şi prin dimensiunile sale (30 m lungime, 13 m lăţime, 22 m înălţime, 9 m grosime). Acest edificiu spectaculos este un vestigiu al Peşterii de la Pod, izolat de

intrarea actuală în grotă printr-o vastă dolină formată prin surparea unei porţiuni de 50 m din plafonul vechii galerii.

Peştera de la Pod este o peşteră complexă, polietajată, cu două deschideri. Intrarea de la Podul Natural este o arcadă largă de 15 m şi înaltă de 3 m, deschizând accesul într-o galerie descendentă pe primii 30 m, apoi suborizontală. Lungimea totală este de 734 m. Galeria are dimensiuni mari, 10-12 m lăţime şi 5-8 m înălţime. Galeria constituie, de fapt, Galeria Principală şi este subfosilă. Din această galerie se desprinde Galeria Fosilă.

Lapiezurile de la Ponoarele sunt cele mai impresionante fenomene carstice de acest gen din România. Câmpurile de lapiezuri se impun nu numai prin frumuseţe, cât şi prin unicitate. Plăcile de calcar sunt brăzdate de caneluri de 4-5 m şi cu adâncime de 15-20 cm.

“Zătonul Mare, Lacul fantomă, care, uneori e plin cu apă, oferind privirii o întinsă oglindă, alteori e sec, pustiu, roşiatic şi crăpat, decor ideal pentru un film despre o altă planetă” (Cristian Lascu, Drumeţind prin Munţii Mehedinţiului).

Ne puteți urmări pe

Drobeta Turnu Severin, strada Independenţei, nr. 2

Marți – Duminică: 9:00-16:00
Luni: Închis

Abonează-te pentru noutăți

© Copyright Muzeul Regiunii Porților de Fier 2021

Sari la conținut