Secția Organizare Expoziții și Evenimente Culturale,
Comunicare, Programe și Proiecte

A fost înființată în anul 2019. După mai bine de 10 ani, cât au durat lucrările de reabilitare a muzeului, se impunea înființarea unei structuri, a unei secții care să lucreze pentru scrierea unor noi proiecte cu finanțare națională și europeană, dar mai ales pentru a concepe o strategie de revenire pe piața culturală. Și aici vorbim de operatorii de turism, ghizi etc. Era obligatorie găsirea unor strategii și a unor pachete atractive pentru a veni în întâmpinarea cerințelor publicului vizitator.

Mai mult, în nota de fundamentare adresată Consiliului Județean Mehedinți, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/28 iunie 2017 și a Ordonanței de Urgență nr. 41/30 septembrie 2015, am invocate punctul 6, care prevede: „În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ teritorială a implementat proiecte din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicatori de rezultat sau indicatori de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1 – 5 după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte”.

Conform Contractului de Finanțare prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 axa prioritară < Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului > Domeniul major de intervenție < Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor conexe > Nr. 615/24.12.2009 Consiliul Județean Mehedinți s-a angajat către finanțator ca la sfârșitul proiectului se vor crea 20 posturi conform contractului de finanțare.

Așa a luat naștere Secția Organizare Expoziții și Evenimente Culturale, Comunicare, Programe și Proiecte, având în componență 7 salariați.

Ne puteți urmări pe

Drobeta Turnu Severin, strada Independenţei, nr. 2

Marți – Duminică: 9:00-16:00
Luni: Închis

Abonează-te pentru noutăți

© Copyright Muzeul Regiunii Porților de Fier 2021

Sari la conținut